Przejdź do treści

O nas

 • Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zostało utworzone w 2003 roku i  w tym samym roku zarejestrowane w Sądzie jako stowarzyszenie słuchaczy.
 • Stowarzyszenie pod nazwą: Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 • Podstawą naszego działania jest Statut.
 • Systematycznie zwiększa się liczba naszych słuchaczy. Rozpoczynaliśmy od 60, a w jubileuszowym roku 15-lecia (2018 r.) nasz Uniwersytet liczy już blisko 500 studentów.
 • Głównym źródłem finansowania działalności są składki roczne
  i wpisowe (jednorazowa wpłata).
 • Nasze władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna), których kadencja trwa 3 lata, wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków.
 • Rok akademicki składa się z dwóch semestrów – zimowy i letni, od października do czerwca.
 • Proponujemy naszym słuchaczom różne formy aktywności: wykłady ogólne, sekcje zainteresowań, lektoraty, gimnastyka, wycieczki i wiele innych.
 • Naszą działalność wspomagają instytucje:
  – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus
  – Ośrodek Kultury „ARSUS”
  – Władze miejskie i samorządowe
  – Dom Kultury „KOLOROWA”
  – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  – Politechnika Warszawska