Relacje

Wakacje 2022

foto. Stefan Sobczak

Przedstawiamy kandydatów do zarządu

KANDYDACI DO ZARZĄDU

DRĄGOWSKA MARIA

ELSNER-MIELNICZEK GRAŻYNA

ŁĘCZYŃSKA TERESA

PISAREK MARIA

ZIELKIEWICZ URSZULA

KANDAYDACI DO KOMISJI REWIZYJNEJ

BOŻYK MARIOLA

HORBACZ BARBARA

MATERSKI MIROSŁAW

ROMAŃCZUK BARBARA

SICIŃSKA SYLWIA

Wiosenne roztopy

KOMUNIKAT

       WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 21.04.2022

             KANDYDACI do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

      zgłaszają się lub zostają zgłoszeni przez innych słuchaczy        

      uniwersytetu (rekomendacja min. 2 osób).

      Swoją zgodę potwierdzają na piśmie.

      Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2022 roku.

  W tym dniu wszyscy kandydaci zostaną przedstawi słuchaczom TUTW.

                                                            Zarząd TUTW

                                       KOMUNIKAT

      ZALEGŁE SKŁADKI ZA 2019/2020 – W KWOCIE     

        100 PLN NALEŻY UREGULOWAĆ DO KOŃCA

        LUTEGO 2022.

       Po tym terminie osoby, które będą miały zaległości

        zostaną wykluczone z UTW (§ 12 ust.2 pkt 2)

        zgodnie z zapisem w Statucie TUTW.

Zajęcia dodatkowe zaczynamy od 17 stycznia 2022

Życzenia Noworoczne

Życzenia Świąteczne

2018
2019
2020