Przejdź do treści

Zmiana we władzach

  WŁADZE

  W dniu 23 października zmarła dotychczasowa Prezes Lucyna Wasilewska.

  Rezygnację z członka zarządu złożyli Alicja Stanulewicz oraz Zbigniew Augustynowicz.

  W dniu 3 grudnia 2020r na posiedzeniu zarządu w drodze kooptacji uzupełniono brakujący skład zarządu o następujące osoby: Julianna Adamska, Maria Drągowska , Stefan Sobczak .

  Zarząd ukonstytuował się w następująco: 

  Grażyna Elsner – Mielniczek – Prezes 
  Jadwiga Iljin – Wiceprezes
  Jadwiga Chojnacka –  Skarbnik 
  Maria Pisarek  –  Sekretarz
  Julianna Adamska  –  Członek

  Drągowska Maria  – Członek

  Stefan Sobczak – Członek

  W składzie Komisji Rewizyjnej pozostają :


  Mirosław Materski – Przewodniczący 
  Maria Kasperska – Członek 
  Grażyna Wojtan – Członek 

  Sporządzone  dokumenty zostały przesłane do KRS.

  W dniu 21.01.2021r. KRS zatwierdził aktualny stan władz TUTW.