Przejdź do treści

Wykłady

  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  W związku ze zmianami wprowadzonymi z powodu pandemii COVID-19 – otworzono kina, teatry i inne obiekty. W tym czasie na salach możemy  zająć maksymalnie 50% miejsc w obowiązującym reżimie sanitarnym.

  Planujemy rozpocząć nasze „Czwartkowe Wykłady”. Wstępne rozmowy z Dyrekcją Ośrodka Kultury ARSUS pozwoliły ustalić termin nowych wykładów na dzień 18 i 25 marzec. Jak zwykle o godzinie 11. O temacie wykładu powiadomimy w oddzielnym komunikacie.

  Jednocześnie planujemy uruchomić cykl wykładów internetowych. Dlatego też prosimy o przesłanie na telefon 512-996-760 (tych, którzy jeszcze nie dali odpowiedzi)  zdecydowanej odpowiedzi TAK lub NIE na pytanie – Czy jesteście za prowadzeniem wykładów internetowych?.

  Pozdrawiamy.

  Zarząd TUTW