Przejdź do treści

Ważny komunikat dla Członków TUTW.

    Wszystkich, którym bliskie są sprawy uniwersytetu serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie w dniu 10.06.2021 o godz. 11.00 (informacje poniżej).

    Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz ze statutem mamy obowiązek zwołać walne zebranie po każdym roku rozrachunkowym w celu przegłosowania i przyjęcia sprawozdania finansowego za ten okres.

    Z uwagi na okres pandemii COVID-19 spotkanie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym – (maseczki, przestrzeganie właściwego dystansu od innych osób, dezynfekcja rąk, zajmowanie co drugiego miejsca na sali widowiskowej, na własne potrzeby przynosimy ze sobą wodę).

    W imieniu Zarządu TUTW

    Grażyna Elsner-Mielniczek