Przejdź do treści

Nowe Rozdanie

  Koleżanki i Koledzy,

  To już prawie rok pandemii. Nie spotykamy się w czwartki na wykładach i nie uczestniczymy w dodatkowych zajęciach. Wyjątkiem była inauguracja roku akademickiego 2020/2021, która odbyła się 8 października.

  W tym czasie odeszło z naszego grona kilka osób, między innymi długoletnia prezes Lucyna Wasilewska.

  Im wszystkim oddajemy hołd.

  Pomimo wielu utrudnień uniwersytet dalej istnieje. Wykonuje swoje cele i zadania choć w okrojonym zakresie. W każdy wtorek dyżurujemy w biurze w DK Kolorowa przy ulicy Sosnkowskiego w pok. 118.

  Ponownie dla naszych słuchaczy dostępny jest numer telefonu 512-996-760.

  Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wrócić do działalności z przed pandemii.

  Nasza strona internetowa tutw.bpursus.waw.pl jest dostępna i na bieżąco aktualizowana.

  Zwracamy się do Wszystkich którzy wchodzą na tę stronę, aby poinformowali swoich kolegów o takiej możliwości.

  W dniu 3.12.2020r. na zebraniu zarządu drogą kooptacji przyjęliśmy brakujących członków oraz ukonstytuował się nowy skład zarządu. W dniu 21.01.2021r. KRS zatwierdził zmiany.

  W imieniu zarządu pozdrawiam Wszystkich, życzę zdrowia i do szybkiego spotkania.

  Grażyna Elsner-Mielniczek