Przejdź do treści

NOWE ROZDANIE

Koleżanki i Koledzy,

to już prawie rok pandemii. Nie spotykamy się w czwartki na wykładach i nie uczestniczymy w dodatkowych zajęciach. Wyjątkiem była inauguracja roku akademickiego 2020/2021, która odbyła się

8 października.

W tym czasie odeszło z naszego grona kilka osób, między innymi długoletnia prezes Lucyna Wasilewska.

Im wszystkim oddajemy hołd.

Pomimo wielu utrudnień uniwersytet dalej istnieje. Wykonuje swoje cele i zadania choć w okrojonym zakresie.

W każdy wtorek dyżurujemy w biurze w DK Kolorowa przy ulicy Sosnkowskiego w pok. 118.

Ponownie dla naszych słuchaczy dostępny jest numer telefonu 512-996-760.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wrócić do działalności z przed pandemii.

Nasza strona internetowa tutw.bpursus.waw.pl jest dostępna i na bieżąco aktualizowana.

Zwracamy się do Wszystkich którzy wchodzą na tę stronę, aby poinformowali swoich kolegów o takiej możliwości.

W dniu 3.12.2020r. na zebraniu zarządu drogą kooptacji przyjęliśmy brakujących członków oraz ukonstytuował się nowy skład zarządu. W dniu 21.01.2021r. KRS zatwierdził zmiany.

W imieniu zarządu pozdrawiam Wszystkich , życzę zdrowia i do szybkiego spotkania.

Grażyna Elsner-Mielniczek